Imate težave na področju financ, prava in davkov?
“Z znanjem skupaj do pravih rešitev”

DAVČNO SVETOVANJE

Kot davčni svetovalci vam lahko z nasveti pomagamo zmanjšati obdavčitev družbe in osebne obdavčitve ter zmanjašamo davčno tveganje ob morebitnem obisku davčnega inšpektorja. Pomagamo pri davčnem načrtovanju.
Več o davčnem svetovanju

FINANČNO SVETOVANJE

Na področju finančnega svetovanja opravljamo vrednotenja družb za različne namene, izvajamo skrbne preglede, prevzeme, združitve ter managerskih odkupe, sodelujemo pri finančnem in poslovnem prestrukturiranju ter pri pripravi poslovnih načrtov.
Več o finančnem svetovanju

GOZDARSKO SVETOVANJE

Kot strokovnjaki na področju gozdarstva poznamo potrebe in delovanje gozda, zato vam lahko predstavimo vam vse možnosti, ki jih kot lastniki gozda imate ter vam svetujemo, kako primerno s svojim gozdom gospodariti.
Več o gozdarskem svetovanju