S 1. 1. 2015 bodo proračunski uporabniki morali obvezno prejemati eRačune in jih, v kolikor bo prejemnik proračunski uporabnik, tudi izdajati. To pomeni, da bodo morala tudi podjetja, ki niso proračunski uporabniki in delujejo v gospodarskem sektorju, proračunskim uporabnikom pošiljati izključno eRačune.

e-racuni_2015

Uvodoma predavateljica Aleksandra Heinzer v video seminarju predstavi, kaj je eRačun, zakonsko podlago za prejemanje in izdajanje eRačunov ter preko koga bodo lahko pravne in fizične osebe pošiljale eRačune. Nato se loti tematiek izdajanja in prejemanja računov, kjer izpostavi, v katerih primerih bo potrebno izdati eRačun in kdaj ne, kdo so akterij in nekatere primere izdajanja eRačunov.

Sledi poglavje, v katerem predavateljica izpostavi izjeme in posebnosti eRačunov, med drugim tudi to, za koga izdajanje eRačunov ne velja. V zadnjem delu video seminarja predavateljica spregovori še splošno o vsebinskih zahtevah računov in hrambi računov, čisto na koncu pa še na kratko spregovori o tem, kako so eRačuni urejeni v Evropi.