Pri obračunavanju DDV pri storitvah v gradbeništvu, tako doma kot v tujini, moramo biti pozorni na nekatere zadeve. Od tega, kaj naj štejemo kot kraj opravljanja gradbenih storitev do tega, kdo je plačnik DDV. Vedeti moramo, kako je z obrnjeno davčno obveznostjo in kakšne so posebnosti.

Vse

Learn more