Skozi vso leto, posebej pa še decembra, v prazničnem času, nastajajo številni poslovni dogodki, povezani z okraševanjem, praznovanji in darili. Kako je z DDV pri teh dogodkih, vam bo predstavil ta video seminar.

Uvodoma je predstavljen obračun DDV v gostinski dejavnosti, vključno s pojasnilom dilem, kako določiti

Learn more