Vprašanja, povezana s plačevanjem in evidentiranjem DDV ob uvozu blaga, s poudarkom na novostih, lahko zastavite davčni strokovnjakinji.

30.06.2016 | 10:00 – 11:00

Aleksandra Heinzer, univ. dipl. upr. org., je kot davčna svetovalka specializirana predvsem za področje DDV, osebne obdavčitve, davčne postopke ter druge posebne upravne postopke. Je avtorica številnih strokovnih člankov,

Learn more