S 1. 1. 2015 bodo proračunski uporabniki morali obvezno prejemati eRačune in jih, v kolikor bo prejemnik proračunski uporabnik, tudi izdajati. To pomeni, da bodo morala tudi podjetja, ki niso proračunski uporabniki in delujejo v gospodarskem sektorju, proračunskim uporabnikom pošiljati izključno eRačune.

Uvodoma predavateljica Aleksandra

Learn more